Phạm Xuân Đài


  
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm tại Đà Lạt 1964


                                                                                      
Chụp năm 1965

Tác giả, trong buổi chào mừng Bách Khoa hồi sinh . 
10-15-2017


  Trong dịp kỷ niệm 25 năm thành lập VAALA, 
tại nhà bác sĩ Hà Quốc Thái, Los Alamitos, 
chiều 24 tháng 6, 2017.
http://phamxuandai.blogspot.com