Tuesday, August 2, 2016

Dịch thơ Lý Bạch: Trong đêm vắng

Có một câu anh nghĩ phải giải thích:
Ngđất vừa dậy sương

Thường thì chúng ta nói sương rơi, sương xuống, sương buông, sương sa v.v... nghĩa là sương từ trên trời xuống. Đó là hiện tượng tự nhiên thường thấy. Nhưng có một hiện tượng khác về sương: nó xuất hiện là là mặt đất. Ai ở thôn quê hay nhất là vùng núi sẽ thường thấy, vào lúc hoàng hôn, sương xuất hiện có vẻ như từ đất lên.  Hồi nhỏ anh đi tản cư sống trong vùng núi, ăn cơm chiều xong trời chưa tối, mấy anh chị em thường đi dạo ở chân núi. Sương ở núi nhiều lắm, nhưng buổi chiều xuất hiện trước tiên ở các lùm cây ven núi, từng đám trắng trắng như từ đất lên, bám vào cây. Ở đồng bằng cũng thường thấy hiện tượng này, buổi chiều chạng vạng tối nhìn ra cánh đồng thường thấy sương xuất hiện một giải vắt ngang ruộng lúa trong khi bầu trời chiều hãy còn trong trẻo.

Cho nên khi đọc câu Nghi thị địa thượng sương anh liên tưởng ngay đến loại "sương bay là là mặt đất" này, nên mới diễn là Ngỡ đất vừa dậy sương. Đất dậy sương nghe có vẻ vô lý, nhưng lại hợp với địa thượng sương.
m