Hình ảnh cũ

Hình ảnh trong đời chúng ta

Một trong những giá trị cần lưu giữ trong đời một người, là hình ảnh. Với ảnh chụp (hoặc quay phim), dáng vẻ của chúng ta từng giai đoạn trong đời được ghi lại, và sẽ trở thành vô giá khi được lưu giữ cho tương lai.
Chúng ta có thể say sưa nhìn hình ảnh chính chúng ta cách đây 50, 60, 70 năm... Và không những hình ảnh của chính mình, mà còn của người thân trong gia đình, bạn bè của từng lứa tuổi, rồi người yêu, rồi vợ chồng, con cái... Trên blog của mỗi người nên có một góc nhỏ chứa đựng một số hình ảnh nào đó, chụp chung với người thân, với bạn bè, đó sẽ là một kho lưu trữ có giá trị của một con người sống cùng xã hội.

 Phạm Công Thiện đến thăm Phạm Phú Minh tại nhà, 
Nam California, năm 1999.

Đến thăm nhà Kiều Chinh, 2006.


Với Xuân Sương (nhà văn Miêng) tại Thư viện Quốc gia Pháp, Paris 1997.

Trần Mộng Tú, Bùi Bích Hà tại vườn nhà Phạm Phú Minh,  1998


Phạm Phú Minh tại sân trụ sở CPS, Sài Gòn, 1966. 
Ảnh Trần Đại Lộc
Nhà văn Linh Bảo và nhà báo Phạm Phú Minh


Từ trái : Linh Bảo, Võ Phiến, Kim Anh, Phạm Phú Minh