Wednesday, October 19, 2016

Chữ "hè" của người Quảng Nam

Chữ , ngoài những ý em vừa liệt kê, có một ý chính, là đề nghị.  Ngồi giữa một đám bạn, một người nào đó nói một câu mà có chữ ở cuối thì dứt khoát có nghĩa là bày đặt một cái gì mới đấy, và rủ mọi người cùng theo. Đó là lối nói của anh suốt thời thơ ấu và thiếu niên trước khi rời quê vào Sài Gòn học.

Trong đời sống bình thường, người Quảng Nam không dùng chữ kép hè hè. Anh chỉ gặp lối dùng này trong một bài đồng dao mà con nít lứa tuổi của anh ngày xưa hay đọc:
Con nít con nít
Cái hình nhỏ xít
Đội mũ lá mít
Cỡi ngựa tàu cau
Đứa trước đứa sau
Rủ nhau một lũ
Ăn rồi đi ngủ
Ngủ dậy đi chơi
Xuống nước đập bơi
Lên bờ đánh đá
Miệng thổi kèn lá
Tay phất cờ tre
Rủ nhau hè hè
Giả đò đánh giặc.
Nhưng chữ hè hè trong bài đồng giao lại không dính líu gì với chữ dùng đơn độc. Đó gần như chỉ là tượng thanh cho tiếng reo hò của một bầy con nít.
m