Sunday, October 16, 2016

Trịnh Cung và Phạm Xuân Đài

Sáng nay đến hẹn lại lên ở Factory.
Trịnh Y Thư chụp cho anh và Trịnh Cung tấm ảnh này.
m