Sunday, June 1, 2014

Trịnh Công Sơn và Chiến Tranh

 Phạm Xuân Đài phát biểu trong buổi tưởng niệm Trịnh Công Sơn, tổ chức tại Little Saigon tháng 4 năm 2001 (Ảnh Nguyên Dũng)